Co to jest blended learning?

BLENDED LERNING-02Co to jest Blended Learning?

Blended Learning to metoda kształcenia, która zakłada połączenie tradycyjnych zajęć w klasie (z bezpośrednim kontaktem z prowadzącym) oraz aktywności opartych na udostępnionych zasobach szkoleniowych on-line.
1blended_learning

Dobrze zaprojektowany kurs blendend learningowy powinien mieć jasną ścieżkę szkoleniową, ale również charakteryzować się elastycznością. Chodzi o to, aby osoba ucząca się miała możliwość eksploracji i podejmowania własnych decyzji przez różne sposoby uczenia się.

2_wiele_sciezek

Nastąpiła zmiana kultury uczenia się z formalnej na nieformalną.

3_formal_informal_learningUdowadnia to Model 70:20:10 Charlesa Jenningsa. Zgodnie z modelem okazuje się, że:

  • 70%  wiedzy zdobywamy przez doświadczenie i praktykę (nauka nieformalna).
  • 20% wiedzy zdobywamy od osób trzecich – głównie ludzi z którymi obcujemy na co dzień i współpracujemy (coaching, feedback, rozmowy, komunikacje online – nauka nieformalna).
  • 10% wiedzy zdobywamy dzięki szkoleniom i kursom (nauka formalna).

Tak wygląda nauka formalna:

5edukacja_formalna

Natomiast nauka nieformalna zakłada bardziej aktywną formę zdobywania wiedzy:

6nieformalna_edukacja

Nieformalne strategie szkoleniowe koncentrują się bardziej na zasobach niż na lekcjach.

4wyklady_materialy

W naszym kolejnym artykule poznacie 6 wskazówek, które pomogą w stworzeniu efektywnego kursu blended learning.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

@Globe IT 2016. All Rights Reserved.