Blended learning lub B-learning ? mieszana (zintegrowana, hybrydowa) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki bezpośredni kontakt

6 wskazówek, które pomogą w stworzeniu efektywnego kursu blended learning

Skoro wiemy już, czym jest Blended Learning – przejdźmy do meritum. Oto 6 wskazówek, które pomogą w stworzeniu efektywnego kursu blended learning 1. Zaprojektuj efektywną strukturę kursu blended-learningowego Kiedy zaczynasz projektowanie, musisz zawsze mieć na uwadze co osoba szkoląca się ma osiągnąć dzięki kursowi. Wyznacz cele kształcenia. Każdy temat (zagadnienie) będzie dostarczany za pomocą odpowiednio wybranej metody. Zdefiniuj strukturę kursu oraz możliwe ścieżki szkoleniowe. Jakie decyzje będą podejmować twoi uczniowie? 2. Poznaj swoich uczniów (i pozwól poznać siebie) W celu stworzenia właściwej ścieżki kursu blended-learningowego należy wziąć pod uwagę wiedzę i doświadczenie, które twoi kursanci już posiadają oraz nawyki edukacyjne i style uczenia się, które wynikają w głównej mierze z indywidualnej osobowości oraz postaw danej grupy docelowej. Inaczej uczą się studenci, a inaczej osoby przygotowujące się do uzyskania certyfikatu PMP. W blended learningu chodzi tak naprawdę o obustronne zaangażowanie oraz sztukę perswazji, czyli dokładnie o to samo, co w marketingu – skuteczne dotarcie do grupy docelowej. 3. Komunikuj się efektywnie Osoby biorące udział w naszym kursie blended-learningowym, muszą być w pełni świadome, jak wygląda ich ścieżka edukacyjna oraz powinny wiedzieć, jakie zasoby zostały dla nich udostępnione. Tutaj ponownie zalecamy wcielenie się w rolę eksperta od marketingu, ponieważ kursy blendend-learningowe potrzebują specyficznego podejścia, które przypomina kampanię marketingową. Odbiorcy muszą poczuć bodziec, który zmotywuje ich do działania. W edukacji może to być np. zapisane się na kurs w formie elektronicznej z pakietem ekskluzywnych materiałów dla pierwszych 100 uczestników lub zbiórka pieniędzy […]

Co to jest SCORM?

SCORM jest jednym z tych pojęć e-learningowych, o którym na pewno słyszałeś wiele razy. Mało kto jednak wie, że jest to akronim angielskiego terminu Sharable Content Object Reference Model. Oto więcej informacji na ten temat. SCORM jest standardem, który sprawia, że kurs e-learningowy i system zarządzania szkoleniami (LMS) mogą komunikować się ze sobą. Zawiera on zestaw specyfikacji technicznych, które pozwalają kursom e-learningowym przekazywać informację do LMS np. czy dana osoba ukończyła kurs, jaki wynik osiągnęła w quizie, ile czasu jej to zajęło itd. Zasadniczo, jeśli oprogramowanie do tworzenia kursów e-learningowych pozwala eksportować pliki SCORM w odpowiedni sposób, platforma e-learningowa (np. GTMS) będzie w stanie go odpowiednio odczytać i zinterpretować wyniki. Standard SCORM, początkowo objęty patronatem Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, który otrzymał zadanie koordynowania wysiłków w zakresie rozwoju i wdrażania standardów kształcenia na odległość, szybko stał się standardem oprogramowania dla całej branży. Miało to na celu sprawić, że różne kursy e-learningowe tworzone przez różnych programistów będą działać na wszystkich platformach LMS. Warto wiedzieć, że SCORM to nie jedyny powszechnie funkcjonujący standard. AICC i TinCan (znany również jako xAPI) to inne, nieco mniej popularne standardy stosowane w branży e-learningu. Szukasz innowacyjnych rozwiązań elearningowych? Napisz do nas! Zespół Globe IT przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb Państwa organizacji. Kursy tworzymy w oparciu o sprawdzone narzędzia Articulate, które umożliwiają tworzenie interaktywnych kursów e-learningowych. Oferujemy również fachową pomoc w skonstruowaniu scenariusza szkolenia na podstawie dostarczonych materiałów. Jeśli scenariusz szkolenia jest już faktycznie gotowy i praca polegałaby wyłącznie na opracowaniu graficznym […]

E-Learning 2.0 – przedstawiamy nowy moduł systemu Global Training Management System

GTMS E-Learning 2.0 to prosta w obsłudze platforma do tworzenia i odtwarzania kursów e-learningowych posiadająca moduł komentarzy, moduł rankingowania, moduł powiadomień i komunikacji z trenerem, moduł załączników do materiałów oraz rozbudowane narzędzia wyszukiwania kursów. Prosty kreator kursów Kursy budowane są w oparciu o różne materiały, którymi w założeniu powinny być krótkie filmy instruktażowe nagrane przez trenerów. Filmy można przeplatać innymi materiałami takimi jak: nagrania audio, pliki graficzne, pliki tekstowe, ramka strony internetowej (iFrame), quizy, ankiety, a nawet pliki SCORM. Specyficznie zorganizowana kompozycja treści szkolenia zapewnia efektywniejszy, namacalny i mierzalny sposób przekazywania wiedzy. Utworzony w platformie kurs, może być w każdej chwili edytowany – bez wiedzy kursantów lub z możliwością powiadomienia ich o zmianach. Do istniejącego kursu w kilka chwil można dodawać nowe materiały lub usuwać nieaktualne treści. Możemy też zmienić kolejność wyświetlanych materiałów za pomocą metody „przeciągnij i upuść” (drag’n’drop). Wykorzystaj moc videolearningu Moduł E-learning 2.0 to innymi słowy platforma wideoszkoleń. Nie ulega wątpliwości, że coraz większa część mediów jest konsumowana w formie wideo, a ekran laptopa, tabletu i smartfona, dla wielu użytkowników jest o wiele ważniejszy od telewizora. Szaleństwem byłoby pominięcie tego trendu w procesach szkoleniowych. Nasza platforma umożliwia utworzenie elastycznego i angażującego szkolenia wideo według paradygmatu Microlearningowego. Kursy na żądanie Główną cechą modułu jest fakt, że kursy są dostępne na żądanie – w każdym momencie można je przerwać, wznowić, powrócić lub ominąć dany materiał. Udostępnienie poszczególnych kursów odbywa się na podstawie zdefiniowania konkretnego użytkownika systemu lub […]

Microlearning dla firm, które mają plany i ambicje

Ludzie kochają video, bo przeważnie nie mają czasu na przeczytanie długich i często nudnych treści. A co kochają jeszcze bardziej? Krótkie i konkretne materiały video. Pracownicy Twojej firmy nie są inni, więc dlaczego serwujesz im nudne, długie i nieefektywne nagrania z webinariów albo przepełnione statycznym contentem szkolenia SCORMowe? Czym jest Microlearning? Uprzedzamy Twoje domysły – Micro learning nie jest to nauka dla małych ludzi. Microlearning to specyficznie zorganizowana kompozycja treści szkolenia, która zapewnia widoczny, namacalny i mierzalny sposób przekazywania wiedzy. Materiał szkoleniowy jest podzielony na małe porcje np. zamiast jednego godzinnego wykładu kurs microlearningowy zostanie podzielony na 15 czterominutowych filmów. Każdy z filmów dotyczy poszczególnego zagadnienia. Dlaczego Microlearning? Wynika to głównie z postępującej ewolucji pracownika oraz potrzeb, jakie artykułują sami pracownicy. Po pierwsze, chcą mieć do czynienia z prostym w użyciu i intuicyjnym narzędziem. Nie chcą się uczyć kolejnego, mało przejrzystego systemu szkoleniowego. Narzędzie powinno przypominać popularne platformy, z których wiedzę czerpią na co dzień tj. Facebook, YouTube, TV. Po drugie, content szkoleniowy musi być dostępny z każdego miejsca – w pracy i poza pracą, niezależnie od tego, jakiego urządzenia używają – zatem aplikacja mobilna to już swojego rodzaju MUST HAVE. Po trzecie, materiały szkoleniowe muszą być proste do odnalezienia, łatwe do udostępnienia innym pracownikom, do skomentowania, do oceny. I ostatni, ale nie mniej ważny punkt – content musi być angażujący i nie może być nudny. Nowy moduł do Global Training Management System – Learning 2.0 Obecnie intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie odpowiednie dla materiałów microlearningowych. Moduł Learning 2.0 będzie stanowić […]
@Globe IT 2016. All Rights Reserved.